annakontula

Verot köyhien maksettavaksi

Monien mielestä olisi mukavaa maksaa vähemmän veroja. Noin yleisesti ottaen verojen tarpeellisuus kyllä tunnustetaan, mutta omille rahoille keksisi kyllä muutakin käyttöä kuin terveyskeskusten, teiden ja päiväkotien pyörittäminen.

Erityisen epäsuosittuja ovat suoraan tilinauhassa näkyvät verot. Siksi porvaripuolueiden tavoitelistoilla viihtyvä vaatimus ”työn verotuksen keventämisestä” saa kannatusta. Työtulot ovatkin olleet enemmän tai vähemmän dieetillä koko Neuvostoliiton jälkeisen ajan.

Se on tuloerojen kannalta huono asia.

Tulot ovat nimittäin lähes ainoa paikka, jossa veroja kerätään Suomessa progressiivisesti – eli niin, että verotettava prosentti kasvaa tulojen kasvaessa. Työtulojen verokevennys on siksi yleensä askel kohti tasaverotusta. Se tarkoittaa, että pienituloiset maksavat suhteessa enemmän veroja kuin aikaisemmin, suurituloiset taas vähemmän.

Harmittavan harva tulee tätä ajatelleeksi, varsinkaan niistä pienituloisista, joiden mielestä ”työn verotusta” voisi keventää.

Tärkein syy kansainvälisesti vertaillen huimaan tuloerojen kasvuun Suomessa 1990-luvulta lähtien on verotuksen progression heikentyminen, kun työn verotusta on kevennetty ja pääomatulot siirretty lähes tasaveroksi. Samalla verotusjärjestelmä on kokonaisuudessaan monimutkaistunut.

Niinpä työttömyysturvalla elävän verotus on nykyisin paljon ankarampaa kuin samansuuruisten palkkatulojen verotus. Ja yksinhuoltajien keskimääräinen veroaste on suurin piirtein sama kuin suurehkoja pääomatuloja saavien, vaikka jälkimmäisillä keskimääräinen tulotaso on moninkertainen.

Työn verotuksen keventämisen yleisin perustelu on työn hinnan laskeminen, joka mekanismista riippuen kannustaisi työn tekemiseen tai työntekijöiden palkkaamiseen. Näin saataisiin lisää työpaikkoja ja lisää verotuloja, siis lopulta kaikki hyötyisivät.

Teorian ongelmana on, että ainakaan pienillä muutoksilla se ei toimi. Jotta veropolitiikalla saataisiin kansantaloudellisesti merkittävä määrä uusia työpaikkoja, olisi kevennysten siksi oltava huomattavia. Suurilla veroaleilla on kuitenkin taipumus johtaa julkisen sektorin leikkauksiin, jolloin työpaikkojen kokonaismäärä ei lisäänny.

Kun suomalaisessa verojärjestelmässä vaaditaan ”työn verotuksen keventämistä”, vaaditaan samalla joko veroja köyhien maksettavaksi tai julkisen sektorin alasajoa. Usein molempia.

Olisi reilua, jos tämä sanottaisiin myös ääneen.

(Kirjoitettu Aamulehdelle 9.5.2015)

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat